• Bolig og Skadetakst ble opprettet i 2008, av byggmester Anthoni Kallevik som har vært i byggebransjen siden 1986.
  • God kompetanse innen Skadetaksering med følgende problematikk: Brann, Vann, Fukt/ Råteskader, Sprengningsskader og Skadedyr.
  • Verditaksering, Tilstand- og Boligsalgsrapporter, Byggelånsoppfølging, Reklamasjonsrapporter, Naturskadetakster og Skjønn.
  • Vi har stor fleksibilitet og rask behandlingstid.