Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.

Målet med Boligsalgsrapporten (BSR) er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

 

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Boligsalgsrapport reduserer konfliktnivået

  • Når selger og kjøper har samme oppfatningen av boligens tilstand gis det i mindre grad over- eller underpris
  • Lik oppfatning av boligen reduserer mulighetene for en del ”ubehagelige overraskelser” og reduserer sannsynligheten for konflikt
  • Statistikk fra Protector Forsikring viser at når en Boligsalgsrapport foreligger er konfliktnivået ca. 25 % lavere
  • Bruken av Boligsalgsrapport har økt fra 24 % i 2005 til 57 % i 2008

Den økende bruken av BSR bidrar til reduksjonen av konfliktnivået i Norge