Hva er en verditakst?

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av tilstandsrapport og boligsalgsrapport.

Forenklet lånetakst

Taksten er en noe forenklet utgave av verdi- og lånetaksten. Rapporten aksepteres av de fleste kredittinstitusjoner ved bl.a. refinansiering.